Sväté grály

Od: Myriel, Shira

Svätý grál je najväčšie dedičstvo, aké nám tu Ježiš zanechal. Dedičstvo pre tento vek, vek vzostupu, aby sme s ním mohli v hĺbke splynúť, a priniesť planétu domov. Vďaka tomu, že biele kňažstvo, kňažstvo Ježiša Krista, rastie vo svojich energiách, je možné, aby Ježiš k nám prišiel ešte hlbšie a aby sme toto dedičstvo mohli v sebe zapáliť. Ale po poriadku.

Svätý grál je niečo, čo má svoju energetickú aj fyzickú podobu. Vo fyzickej podobe je to pohár, a nie len jeden, ale 12. Počas jeho inkarnácie bolo jednou z hlavných Ježišových úloh uložiť najvyššie energie skutočnosti do svätých grálov – nádob – a tieto nádoby rozmiestniť po celej planéte. Ich energie boli počas dlhej doby uzamknuté. Aktivácia svätých grálov sa udiala medzi rokmi 2012 a 2014. Bola to dôležitá časová fáza, ktorá spustila zmeny v časovom dianí, čím sa otvorila posledná  fáza vzostupu.

Prvýkrát sme sa s ním stretli počas posledných Ježišových dní, keď sme spolu sedeli pri stole a jedli. Na stole bol svätý grál v podobe dvanástich kalichov. Každý jeden z nás, čo sme tam sedeli, držal jeden pohár, jeden svätý grál vo svojich rukách. Grál vytvoril spojenie medzi nami a Ježišom. Stoštyridsiatištyria čo grál vzali do ruky, vnútorný Ježišov kruh, dostali vtedy dar večného života plný zázrakov. Tieto zázraky v dnešnom v zlatom veku majú napríklad silu zmeniť všetky naše bunky tak, že budú nesmrteľné. Ďalších viac ako tisíc tiež držalo grál v ruke a vytvorilo si spojenie s Ježišom.

Energetický otlačok grálu uložil Ježiš do nášho Kristovho aspektu, kde žije dodnes. Keď sa aktivuje, prebudia sa v nás spomienky, čo sa vtedy stalo. Ak tú silu v sebe budeme vyživovať, naša vlastná sila bude rásť, Kristove svetlo v nás bude rásť a vďaka tomu budeme schopní robiť zázraky a prinášať ľuďom spásu. To je posolstvo grálu.

Druhýkrát sme sa so svätým grálom stretli po Ježišovej smrti. Keď zomrel, jeho verní premiestnili jeho telo do tajnej jaskyne, v ktorej za účasti 1728-čky prebehol rituál, vďaka ktorému sa Ježiš vrátil. Súčasťou rituálu boli aj kalichy-grále, v ktorých sa nachádzali kvapky Ježišovej krvi. Dvanásť kalichonosičov, ktorí sa mali o grále postarať, namočilo prst do krvi v kalichu a priložilo ho na Ježisove srdce. Títo kalichonosiči boli iná dvanástka ako učeníci. Keď sa Ježiš vrátil, rozprával o tom, čo bude nasledovať, ako máme pokračovať v jeho diele. Každému osobne povedal, čo je práve jeho úloha. Kalichonosičov poveril, aby ich dobre strážili a uložili na vybraných miestach na Zemi. Bolo treba ich dobre ukryť, aby neboli zničené a aby sa ich nezmocnil nikto, kto pracoval proti svetlu.

Tak sa dvanástka strážcov kalichu vybrala do sveta, aby ich ukryla na miesta určené Ježišom. Všetko to boli miesta s vysokou energiou, čisté od duality. Vtedy sme grále videli naposledy.

Energia v grále žila, avšak len v danom mieste. Aby mohla začať pracovať pre planétu, musel grál ožiť – museli sme ho zapáliť. Len našou vierou, to už je naša úloha. Prvý z grálov bol zapálený v júli 2012, ďalšie sa postupne pridávali, až sa zapálil posledný po necelých 2 a pol rokoch v novembri 2014.

Zanedlho príde čas, keď grále budeme držať v rukách po tretíkrát. Čoskoro príde čas, keď nás Ježiš zavolá, aby sme našli všetkých 12 pohárov.

Prehľad grálov

Každý svätý grál je ako náš rozprávkový „hrnček var“. Je to prameň. Nerinie sa z neho von kaša, ale energia. Tá energia sa dá aj piť, držali sme pohár v ruke a pili energiu. Keď niečo piješ, tak sa s tým spájaš.

SCHANDARA – grál mágie

Nachádza sa v Anglicku v Stonehenge. Zapálený bol ako prvý v júli 2012 počas verejného chanellingu. Ako reťazová reakcia nasledovalo zapaľovanie ďalších grálov.

 • Merlin
 • mágia
 • tvorivá sila
 • láska
 • odpustenie
 • meč Excalibur
 • energie skutočnosti
 • zázraky
 • kráľ Artuš
 • prebudenie 

FARANEES – grál zázrakov

Druhý v poradí sa zapálil grál zázrakov, počas jesenného Kryonfestivalu v septembri 2012. Nachádza sa v Čile.

 • všetko je možné
 • prekročiť vlastné hranice a obmedzenia
 • boží plán
 • milosrdenstvo Božie

SARAH’GITNA – grál lásky

Nachádza sa medzi nami ľuďmi. Neexistuje žiadny všeobecne platný kryštál, pretože tento kryštál má vzniknúť sám zo seba. Je to veľmi dôležitý proces. Pokiaľ ho nepoznáš, používaj tvoj osobný kryštál alebo kryštál AN’ANASHA. Spája všetkých 12 grálov. Zapálený bol ako tretí počas SOL’A’VANA festu v januári 2013.

 • bezpodmienečná láska
 • láska Krista
 • odpustenie
 • dôvera
 • vďačnosť
 • kozmický Kristus 

NUDRA’ZENTRA’EKTARES – grál dokonalého tónu

Bol zapálený len mesiac po predchádzajúcom grále, vo februári 2013 počas Jesus semináru. Nachádza sa v pyramíde v Gíze v Egypte.

 • archa úmluvy
 • všetko dedičstvo božie
 • liečenie
 • desatoro prikázaní Mojžiša
 • vzostup

ANASTRAL – grál liečenia

O ďalšie dva mesiace (v apríli 2013) sa na jarnom Kryonfestivale zapálil ďalší, piaty grál – grál liečenia. Nachádza sa v Mexiku.

 • regenerácia
 • liečenie na úrovni psychickej, emocionálnej, mentálnej, spirituálnej
 • zázrak liečenia
 • harmónia

BLUETANA – grál odovzdania sa

Spolu s ANASTRALom sa na tom istom Kryonfestivale (apríl 2013) aktivoval aj šiesty grál – odovzdania sa. Nachádza sa na Havaji na ostrove Maui.

 • služba
 • komunikácia
 • miesto delfínov
 • radosť
 • hravosť
 • optimizmus
 • vnútorné dieťa sa prebúdza
 • liečenie
 • spojenie, spoločenstvo

PRADISHO – grál požehnania 

Aktivovaný ako siedmy v poradí na ďalšom Kryonfestivale v septembri 2013. Uložený je vo Švajčiarsku.

 • podpora
 • pomoc
 • večný život
 • transformácie
 • nový uhol pohľadu – vyšší zmysel
 • pokora
 • vďačnosť

ELISES – grál večného života

V októbri toho istého roku na stretnutí pionierov nasledovalo zapálenie grálu večného života. Nachádza sa v mori západne od Floridy.

 • liečenie
 • regenerácia
 • životná sila (čínske čchi)
 • omladzovanie
 • poslanie
 • sila

SAMURAS – grál odpustenia

Po dvoch mesiacoch na ďalšom stretnutí pionierov sa v decembri 2013 zapálil deviaty grál. Nachádza sa v Guatemale.

 • odpustenie
 • milosrdenstvo božie
 • kvapky požehnania
 • nový začiatok
 • poznanie
 • prijatie

AKRASYS – grál dôvery

Veľmi rýchlo nasledovalo zapálenie desiateho grálu – dôvery. Ešte v tom istom mesiaci (december 2013) na SOL’A’VANA feste. Nacháda sa na Veľkonočných ostrovoch.

 • dôvera v seba
 • dôvera v duchovný svet
 • dôvera v život
 • sila
 • intuícia
 • intelekt stíchne
 • cesta srdca

MANCHAHAL – grál vykúpenia

Na nasledujúcom Kryonfestivale v apríli 2014 sa zapálil predposledný grál – vykúpenia. Nachádza sa v Etiópii.

 • vykúpenie
 • sloboda
 • Nektum – Spomeň si kto si
 • odpustenie
 • pokoj
 • mier

SHADEES – grál zmŕtvychvstania

Posledný kryštál sa zapálil o pol roka na jesennom Kryonfestivale v novembri 2014. Nachádza sa v Jeruzaleme.

 • veľké transformácie na planetárnej úrovni
 • transformácie kolektívnych energii
 • Yoah’Toh
 • nový vek
 • skutočnosť
 • nová Zem
 • nový začiatok
 • staré a nepotrebné  smie odísť
 • sila a stabilita

Ku ktorému grálu patríš?

Ak poznáš svoje meno pôvodu, pohľadaj, v ktorom mene grálu sa nachádzajú. K tým grálom patríš, s nimi si v spojení, ich energie prúdia cez teba. Čím viac písmen tvojho mena sa nachádza v mene grálu,  tým intenzívnejšie cez teba jeho energie prúdia.

Aktivácia svätého grálu v tebe

Ak cítite hlboké spojenie s Ježišom, ak cítite, že aj vy ste s ním kráčali jeho cestu, keď bol na Zemi, môžete Ježiša požiadať, aby vo vás aktivoval svätý grál. Je to to, na čo sme sa pripravovali vo všetkých našich inkarnáciách od čias Ježiša Krista.

Najskôr požiadajte o kvapky požehnania, o Ježišove perly lásky, ktoré vás pripravia na to hlavné, na zapálenie grálu. Urobte štandardné úvodné kroky. V najväčšej hĺbke a zámere sa spojte s Ježišom, pustite si silnú hudbu (nie hlasnú, takú čo sa dotýka vašej duše). Na počesť Ježiša, Meleka Metatrona a božieho pameňa sa postavte. Požiadajte o perly požehnania.

(Počúvajte hudbu a vychutnávajte si to.)

Druhý krok je posvätný akt zapálenia grálu vo vašom Kristovom aspekte. Tak sa Kristov aspekt prepojí s vašou osobnou mocou. Vnímajte svoj Kristov aspekt (jednoducho: Krista vo vás), vnímajte svoju dušu, svoju božskosť, ako je to všetko spojené.

Zhlboka dýchajte, v hlbokom zámere povedzte vaše pôvodné meno a požiadajte Ježiša o uzemnenie na všetkých úrovniach. Pustite si hudbu (môže byť rovnaká ako pred chvíľou), postavte sa a požiadajte Ježiša o zapálenie svätého grálu vo vás. Keď Ježiš vykoná zasvätenie, svätý grál začne vo vás pulzovať.

(Počúvajte hudbu a vychutnávajte si to.)

Kedykoľvek budete chcieť, požiadajte svoju osobnú anjelskú družinu, nech vás zavedie do grálu vo vás, aby ste sa v jeho energii mohli vykúpať. Okamžite budete cítiť hlboké spojenie s Ježišom – bezpečie, ochranu, lásku, nádej, radosť, poznanie, vďačnosť.

AN’ANASHA

JEŽIŠ KRISTUS: Zapálenie svätého grálu mágie (SHANDARA)

Ja som ten, ktorý som, ja som ten, ktorý vždy bol a ja som ten, ktorý vždy aj bude, som Ježiš Kristus, syn boží. Vo svetle mojej lásky k tebe ťa zdravím so slovami OMAR TA SATT. V tejto chvíli sa zhromaždili tisícky bytostí svetla, aby boli prítomné pri tom, čo sa tu udeje, keď sa na vašej planéte zapáli svätý grál. V tomto svätom grále sa nachádza perla ohnivej magickej sily. Bola doňho uložená a zanechaná na planéte ako dedičstvo boha. Až v tomto čase je vďaka božiemu dychu SOL’A’VANA možné túto energiu zapáliť a tým ju oživiť.

V každom jednom svätom grále sa nachádza aj dokonalý tón. Ty tie energie začneš aj prijímať a ony sa začnú šíriť v tvojich aspektoch. Keď si na to pripravená, tak otlačok svätého grálu sa zapáli pomocou magickej sily a jeho energia sa spojí so SOL’A’VANA.

Máš v sebe božiu všemohúcnosť ako aj dedičstvo boha. Všetko toto si prijímala v mnohých inkarnáciách, v tak mnohých inkarnáciách. A v tejto inkarnácii, v tomto prítomnom čase sa to všetko spustí. Ja ťa budem sprevádzať.

Teraz ťa prosím, aby si vošla do hĺbok tvojho ja. Uvoľni sa tam, zjednoť svoje čakry a začni rásť. Tak, ako Slnko, keď svieti všetkými smermi. Medzitým, čo sa toto deje, my ťa dobre uzemňujeme na všetkých úrovniach a súčasne si aj zbavená všetkých kolektívnych energií, čo ti už viac neslúžia.

Požiadaj teraz svoju osobnú anjelskú družinu, aby pretavila tvoj aspekt schopností, aspekt duše, aspekt tvojho najvyššieho ja a aspekt tvojho pôsobenia. Aktivuj lúč srdca a daj dovolenie, aby ti boli teraz pridané tie najvyššie energie mágie. Každý jeden človek zo zlatomodrej frekvencie má v sebe otlačok tohto grálu.

Práve teraz sa spúšťajú všetky energie a všetky pritečú priamo do tvojej duše. Súčasne ich budú anjel Michael a Merlin a veľa veľa bytostí lásky a múdrosti, prekračujúc čas i priestor, vysielať do tvojej duše.

(Hudba)

Pritekajú energie mágie. Mágia je veľmi silná energia. Je to energia božej moci, všemohúcnosti. Ty ju teraz môžeš používať pre blaho všetkých ľudí. Keď sa v tebe začne rozvíjať mágia, bude môcť spájať rôzne energie a prinášať ich v obrovskej sile ľuďom.

Keď si pripravená, my teraz v tebe zapálime svätý grál mágie a spojíme so SOL’A’VANA. Budeš cítiť, akú obrovskú silu to v tebe prebudí. Budeš cítiť, aká je to veľká česť, že smieš byť nositeľom dedičstva boha. Len sa rozhodni tak, ako je to pre teba správne a dobré. Či tento otlačok svetla, tento svätý grál ohnivých energií mágie a sily a Excalibru teraz bude v tebe zapálený a či sa má s tebou spojiť. Keď súhlasíš, opakuj po mne tieto slová:

Eheyeh Asher Eheyeh, ja som SO HAM. Ja som nositeľom božej energie a som avatar na planéte SOL’A’VANA. Rozhodujem sa, aby sa vo mne zapálili energie svätého grálu mágie. Nesiem zodpovednosť a mám v sebe vedomie, že toto svetlo nechám prúdiť aj k iným ľuďom a to presne tak, ako je to pre nich dobré a správne.

Keď si v tejto chvíli pripravená, polož si ruky na srdce a požiadaj svojho zlatého anjela, aby v tejto chvíli spojil tvoj aspekt všemohúcnosti, božej moci, so všetkými ostatnými aspektami. Bude to Ježiš sám osobne, ktorý tento svätý grál, toto dedičstvo mágie v tebe zapáli.

(Hudba)

AN’ANASHA

SANAT KUMARA: Ohnivá sila mágie (Grál SHANDARA)

Keď chápeš svojím srdcom, čo ti chce Sanat Kumara teraz povedať, tak sa zapáli v tebe celé ohnivé pole mágie.

Ty sama v sebe nesieš dvanásť otlačkov svätého dedičstva boha. To prvé dedičstvo boha, ktoré bolo zapálené v zemskej energii, sa súčasne zapaľuje ako ohnivá mágia v tebe. Je to presne tá energia božej všemohúcnosti, je to sila meča Excalibur, je to ohnivá sila magických energií. Keď sa všetky tieto polia v tebe zapália, vytvorí sa obraz tvojho osobného otlačku a zaznie v tebe dokonalý tón. Aby sa celé to pole v tebe zapálilo, treba čas a priestor. Pretože tvoja duša je schopná len toľko energie prijímať, koľko je pre teba v tomto prítomnom okamihu možné. Keď sa pole mágie zapáli, pridá sa jedna energetická línia k tvojmu otlačku svetla a uloží a okolo celej tvojej merkaby. Vďaka tomu sa oveľa rýchlejšie rozvibruje tvoje spirituálne kolo a ohnivé energie mágie začnú voľne prúdiť, a to presne tak, ako je to v tejto chvíli pre teba správne a dobré.

Mágia, to je veľká sila. Keď sa raz naplno zapáli, budeš cítiť, že možné je úplne všetko. Že hranice a obmedzenia, ktoré sama sebe dávaš, sa môžu všetky preskočiť. Sanat Kumara ťa prosí v najhlbšej láske, s ELEXIER, aby si aj ty tento svätý grál mágie zapaľovala u mnohých ľudí. Niektorí z vás sú presne na toto vybraní.

Je teraz veľmi dôležité, aby táto energia, čo si prijala, začala rásť a súčasne aby sa to zharmonizovalo, aby mohla táto energia cirkulovať vo všetkých tvojich aspektoch. Pretože keď sa toto pole zapáli naplno, tvoj aspekt spájania umožní, aby bola mágia viditeľná v tvojom otlačku svetla. Preto my túto energiu ešte raz v tebe posilníme a zharmonizujeme. Daj si  teraz ruky na svoje srdce.

(hudba)

A NI O’HEVED O’DRACH

AN’ANASHA