O správach s dennými energiami

Viete ako vznikajú správy o denných energiách? Vytvára ich Sabine Sangitar, médium pre zlato-modrú frekvenciu, to sú bytosti spojené s misiou Ježiša Krista, teda my. Je to sluchové médium. Najpresnejšie odovzdáva posolstvá z duchovného sveta a súčasne je jeho spolupracovníkom. [čítaj ďalej]