Zapálenie kryštálu MONA’OHA a začiatok tretieho času

Na konci Atlantídy chcel boh ukončiť celý experiment s oddelením od jeho lásky a vdýchnuť Zem aj všetky planéty zasiahnuté dualitou (pozri aj o NYROOS). My sme si však vymodlili, aby počkal, a tak bolo rozhodnuté, že experiment môže pokračovať, ale cestu naspäť si musíme vydláždiť len našou dôverou. [čítaj ďalej]