Kryštál TANA’ATARA – Vyrovnanosť

Energia Lao Tse

SABINE SANGITAR: Vyrovnanosť znamená prekuknúť hru ilúzie. Buď múdry, dôveruj skutočnosti a vedz: pravda si vždy hľadá svoju cestu. Uznaj aj to, že každý problém nesie v sebe aj svoje riešenie. Vizualizuj si TANA’ATARA a vnímaj pokoj a vyrovnanosť.