36 najvyšších radcov – Melek Metatron

Úryvok z channelingu z prvého zväzku:

Si tým, kým si. Si dokonalým vyjadrením božej lásky! Ty si dokonalé vyjadrenie seba samého!
Táto dokonalosť si razí svoju cestu – cestu prebudenia. Si dokonalým prejavom tvojej duše! Všetko, čo je, je obsiahnuté a dostupné v božom pláne. V božom pláne aj v tvojej duši je len jeden prejav: prejav dokonalosti. V hĺbke oceánu spoznáš pravdu a prejav dokonalosti – rovnako ako v hĺbke duše. V každom kameni, v každom steble trávy a v každom kvete môžeš vidieť dokonalosť božského myšlienkového poľa.

Úryvok z channelingu z druhého zväzku:

Aký si ty nádherný, božský človek!
Uvedom si, že tvoje schopnosti nemajú hraníc a dovoľ sám sebe, aby si robil zázraky! Nedávaj ilúzii žiaden priestor! Nedávaj egu žiaden priestor! Pošli skutočnosti a Kristovmu vedomiu v tebe – Escha’Ta – všetku svoju pozornosť a lásku.

Úryvok z channelingu z druhého zväzku:

Všetka tvoja moc, všetka tvoja radosť a všetka tvoja láska je v tebe, vysoko rozvinuté svetlo! Niekedy nie je pre teba v dualite ľahké rozlíšiť pocity skutočnosti a duality.
A čím viac si tvojím duchom, tvojou dušou v skutočnosti, tým ťažšia je pre teba dualita. My v tebe vidíme veľkú lásku, dokonalosť – to, čím si: pionier svetla!

Modltiba za bezpečie (viac pozri tu)