O požehnaní

Od: Myriel

Nič, čo je skutočné, nebude zničené, nič, čo nie je skutočné, sa nezachová. To je motto súčasnej prechodnej doby, keby sa rúca všetko, čo nie je založené na božích princípoch lásky, pravdy, čistoty. Všetko, čo má podporovať prospech jednotlivca bez prepojenia na prospech celku, sa rozpadá.

Čo je to vlastne požehnanie? Slovo, s ktorým sa od malička stretávame, no nie každému je jasné, čo naozaj požehnanie znamená. Rozum hovorí, že požehnanie prináša šťastie, prospievame, rozkvet, zdravie, hojnosť, pocity blaženosti, radosti. Áno, to všetko je pravda, ale čo to vlastne je? Prečo vnímame požehnanie ako niečo veľmi dobré?

Požehnané je to, kde prúdi dych boží, kde je boží duch. Tam, kde duch neprúdi, nie je žiadne požehnanie. To je ten zásadný rozdiel. Duch prúdi len tam, kde je skutočnosť. Len tam, kde sa rešpektujú božie princípy a základný zákon lásky. Tam, kde je spravodlivosť, čestnosť, láskavosť, súcit, miernosť,  súdržnosť, viera, štedrosť. Tam si hľadá svoju cestu a prináša zázraky. Všade tam, kde je pýcha, falošnosť, masky, ohováranie, hnev, závisť, podvod, sa boží duch nedostane. Neprúdi tam, nepáči sa mu tam, uteká odtiaľ – chýba tomu požehnanie, a preto sa tam zázraky nedejú.

V tom je teda zázrak požehnania: všetko, čo je požehnané, je naplnené bohom. Prúdi v tom duch boží (svätý) a spája to so všetkým, čo je, so zdrojom bytia. A preto je to živé, skutočné a nebude to zničené.

ŽEHNAJÚCI RITUÁL

Od: Shira

Požehnanie je ako miazga života. Vo všetkom, čo žehnáme, prúdi život a pulzuje duch boží – SERUS. Krajina, kde matky začnú žehnať svoje deti, začne rozkvitať a prosperovať a dostane sa do raja (Quin´Taas). Naše malé Slovensko v srdci Európy má veľké šance dostať sa tam medzi prvými. Urob to a pošli ďalej (inšpiruj iné matky). Toto mi pošepkal anjel inšpirácie NABURAA a k tomu mi prezradil: toto je vek SHAKTI, už je naplno prebudená a stáva sa znovu vládkyňou života. Úcta k SHAKTI je oslavou života.

Žehnajúci rituál pre matky

Predstavte si kryštál TAHI´TAA – pozornosť. Vyzerá ako náhrdelník. V strede je šperk, tento reprezentuje vaše dieťa. Ľavá a pravá retiazka reprezentujú rodovú líniu matky a otca. Keďže ho vidíme zrkadlovito, na pravej retiazke prvé očko reprezentuje vás (matku), druhé očko reprezentuje vašich rodičov, tretie vašich starých rodičov, štvrté vašich prastarých rodičov. Na pravej strane je prvé očko otec dieťaťa a nad ním jeho rodičia, starí rodičia a prastarí rodičia. Všetci títo ľudia, celé generácie sa dívajú na vaše dieťa a žehnajú ho. Takto pripravený náhrdelník v predstave zaveste dieťaťu na krk a uvidíte, akú získa enormnú silu a podporu.

Môžete si aj pre seba vyhotoviť podobný náhrdelník. V strede ten skvost života ste vy, jedna strana je rodová línia matky, druhá strana otca. Prinesie to prílev životnej sily, všetci predkovia vás podporujú a dívajú sa na vás s nádejou. Keď si vážite svoj život, tak ich životy neboli zbytočné. Je to vaša vďačnosť, čo má moc zmeniť aj ich príbehy. Odovzdávali štafetu života ďalšej generácii. Ten, kto sa prebudí, vyslobodí súčasne aj všetkých predkov. Oni trčiac v dualite čakali len na to, že raz príde svetlo a vyslobodí aj ich a vezme do svetla so sebou. Toto je tajomstvo a dar svätého grálu zmŕtvychvstania – SHADEES.

Žehnajúci rituál pre matky 2

Tento riruál mi odovzdala SHAKTI, božská matka, ktorá je matkou nás všetkých a dodala, že to jej energia bude cez vás prúdiť do sveta.

Každé ráno a každý večer, aj v priebehu dňa, keď si spomeniete žehnajte svoje dieťa a s ním jeho otca a príbuzných, váš domov, ak je malé – kamarátov a vychovávateľov, ak chodí do školy – spolužiakov, priateľov, školu a učiteľov, záujmové krúžky, atď. Ak je dospelé, žehnajte jeho partnera a jeho rodinu, prácu a miesto, kde býva. A potom len pozorujte zázraky, čo sa začnú diať.

Žehnajúci rituál pre mužov

V prvom rade žehnajte svojej matke, lebo to ona vám darovala život. Ak ste otcom, žehnajte matke svojich detí. Prapôvodná ženská energia života – SHAKTI, okamžite pozná, že si vážite mystérium a silu života. Mužom nič nedodá väčšiu silu ako pozornosť božskej matky. Dodá im to tvorivú silu, prosperitu, sebaúctu a posilnenie a podporu úlohy, kde stojí v živote. Prapôvodný plán božieho stvorenia totiž je, že mužská energia slúži tej ženskej. A vykoná to, čo ženská energia žiada. Žehnať niekoho a niečo, znamená prinášať svätosť, posvätiť to, čo existuje.

Žehnajúci rituál pre tých, čo nemajú deti

Tu je to trošku zložitejšie, lebo vývoj a zmena dimenzií…O tom, ako to prebiehalo do roku 1987 (harmonická konvergencia, keď sa aktivovala prvá fáza vzostupu a dotkla sa všetkých ľudí) mi porozprávala matka MÁRIA, ktorá vychovala Ježiša, nie ako fyzická matka, ale ako matka predstavená v kláštore. Bola to veľkňažka, sama deti nemala. Predtým to bolo tak, že ten, kto nemal deti, mal bohom prinesené určité poslanie. Takže v prvom rade títo ľudia žehnajú svojej matke, tým si uctia vlastný život aj svoje poslanie. (Tým sa samozrejme nemyslia ciele ega, ani moc, či vôľa presadiť sa a ukázať sa svetu.) Títo ľudia vyslaní bohom nielenže nemali deti, ale vyžadoval sa od nich celibát, zrieknutie sa sexuality. Ak mali slúžiť bohu, napríklad ako kňazi a kňažky, tie vyššie nervové centrá by im vďaka sexualite zhoreli. Veľmi pekne je to popísané v románe Zasvätenie od Elizabeth Haich. Až do dnešných dní má veľa spirituálnych ľudí problém so sexualitou, stále na nich pôsobia sľuby a prísahy čistoty.

Situácia sa začala postupne meniť po roku 1987, keď sa s vývojom ľudstva začína meniť aj akt počatia. Pribúda počet párov, čo nevedia splodiť deti, pribúda počet umelých oplodnení. Splodenie sa nedeje tak, ako predtým. Nádherne som to našla popísané v knihách Vladimíra Megreho o Anastázii. Samotný fakt, že človek chce mať dieťa, nestačí – ak mu ide len o zachovanie ľudského rodu. Celé ľudstvo sa totiž mení. Na zrodenie dieťaťa je potrebná túžba a láska. V poslednej dobe sem začínajú prichádzať deti, ktoré sa rodia s 19. aspektom. Sú oveľa viac evolučne vyvinuté ako súčasní ľudia, aj tí prebudení, pretože tí majú ešte v tele spomienky na časy minulé. Ešte presne neviem, ako sa to bude vyvíjať ďalej, ale už ma kontaktovalo niekoľko duší detí, pre ktoré som mala za úlohu pripraviť ich rodičov – čosi ako vedomé rodičovstvo.