Lumina: O uložení božieho tónu tvorenia Tora’An’Taria v nás (správa po Walk-In)

Tento channeling nadväzuje na jesenný Kryonfestival 2015, na ktorom v nás boli aktivované mnohé energie nového čarkrového systému. Počas walk-inu Luminy v tele Sangitar uložila v nás Lumina božé tón tvorenia Tora’An’Taria. Čo to znamená, hovorí v tomto 8-minutovom channelingu z novembra 2015. Nahrávku je možné si aj vypočuť (v nemčine).

Ja som Lumina. Pozdravujem ťa s božím tónom tvorenia, TORA’AN’TARIA. S tónmi OMAR TA SATT vítam každého jedného.

Sangitar stále nesie veľa energie Luminy. Je mi radosťou a cťou, že s tebou dnes cez Sangitar hovorím. Keď som bola s vami, bola som v najhlbšom zámere a hlbokej, hlbokej láske k vám všetkým. Aj pre duchovnú bytosť je veľmi dojemné vidieť vás a byť v tele. [čítaj ďalej]

O druhej, tretej, štvrtej a piatej dimenzii

Webová stránka aj facebooková skupina Tora’An’Taria sú tvorené z energií 5. dimenzie – to je božská realita, nebo, Quin´Taas, nová Zem. Ja už žijem v 5. dimenzii, tým aj vytváram okolo seba 5. dimenziu. Ľudia, ktorí sa cítia oslovení, sú tvorcami Novej zeme, majú víziu, oslovuje ich to.

Rozum, racio, žije v 3. dimenzii, slúži nám na orientáciu v hmote. Rozum má v sebe štruktúry ega, t.j. vedomie stotožnené s telom, s hmotou, s 3D. Existuje preň len to, čo vidí a čo vie nahmatať. Nerado sa delí, je presvedčené, že keď dá, bude mať menej. Strháva na seba pozornosť a je rado na výslní. Rozum nechápe vyššie dimenzie. Všetko nové, pokrokové, krásne vzišlo z iných dimenzií, cez inšpiráciu a intuíciu, nie z rozumu. Rozum neustále kalkuluje, vypočítava. Máme na všetko vyrátané normy, parametre, len život sa tam akosi nezmestí a ide si svojou cestou. [čítaj ďalej]

Energia dažďa v čase sucha a horúčav

Od: Shira

Odkaz od prírodných duchov – v čase sucha a horúčav:

Ak si pustíme video s dažďom (napríklad takéto, môžeme ho nechať bežať, aj keď nie sme v miestnosti), funguje to podobne, ako keď pozitívne naladený človek prináša slnko, aj keď je zamračené.

Prírodné bytosti žijú v tom istom rozmere, ako naša duša. Ak máme energiu dažďa v duši, oni to cítia, keď sa zdržujeme v parku, v záhrade, alebo v lese. Pre ne je dôležité, že na ne myslíme, že máme k nim súcit, ale ten pravý súcit, čo je láska, nie spoluutrpenie.

To, čo vidíme len fyzickými očami, to je hmota, nie je to skutočné. Hmota sa stále viac rozpadá, presvetľuje sa, už nie je rozdiel medzi jemným a hmotným.

Transformácie elementov

Od: Shira

Dostala som odkaz od prírodných bytostí, ako im môžeme pomôcť:

Momentálne prebiehajú všade veľké transformácie. Medzi iným aj transformácie elementov. K starým známym živlom – zem, voda, vzduch, oheň – sa pridáva 5. element – láska. Zem sa mení na láskozem, voda na láskovodu, vzduch na láskovzduch a oheň na láskooheň. Všetky elementy sa dostávajú do harmónie a do jednoty.

Prírodné bytosti to všetko sledujú a sú súčasťou celého diania. Povedali mi, že keď vedome a s láskou darujeme trávniku jednu fľašu vody, má to väčší efekt, akoby sme ho 3 hodiny polievali zavlažovacím zariadením. Nemáme sa dívať na prírodu okolo seba fyzickými očami. Ona to prežije a bude rozkvitať. Máme sa naučiť vedome a so srdcom využívať všetky živly, a byť aj vďační. Zdrojom 5. elementu – lásky sú ľudia.

Prírodné bytosti zdravia všetkých ľudí, čo majú otvoreného ducha a srdce, čo na nich myslia a potešia sa, keď to pošlete ďalej. Oni nepotrebujú našu vodu, potrebujú našu lásku, nech sa deje čokoľvek.

Vedomie v dualite

Od: Shira

Človek, ktorý má vedomie v dualite, aj vidí život, problémy a ich riešenia z duality, z ega. (1., 2., 3. čakra).

Nie je podstatné, čo hovorí, ale odkiaľ to hovorí. Či jeho slová vychádzajú z ega, zo srdca, z jednoty, či je čistým kanálom, či má jasné vízie a schopnosť vytvárať realitu, či pozná boží plán.

Koľko rečníkov, toľko rôznych frekvencií, toľko rôznych názorov. Ako sa v tom vyznať?

Jedno je jasné, kto má vedomie v dualite, projektuje dualitu aj do budúcnosti a hľadá riešenie v nej. Dualita sa však rozpadá. Rozpadá sa masívne zo dna na deň. Problémy, o ktorých sa všade diskutuje dnes, budú za pár týždňov irelevantné. Budeme mať úplne inú realitu, iné štádium vývoja. Preto je lepšie zaujímať sa o boží plán, o pohľad zhora, ostať pokojný, všetko aj tak bude inak.

Prečo sa v obchode vidíme v zrkadle vždy škaredší ako sa nám zdá doma?

Od: Shira

Stalo sa vám, že keď ste si skúšali v kabínke v obchode šaty, zrazu ste videli v zrkadle svoje telo nie až také pekné, možno príliš tučné, alebo staré…, aj keď doma sa možno vidíte inak?

Určite ste už počuli o mágii zrkadiel. Zrkadlá dokážu zachytiť myšlienky ľudí, je v nich vrstvička striebra. Keď sa doň dívate, funguje to asi ako keď sa vyvoláva fotografia, vytiahnete von tie cudzie myšlienky a vidíte sa v nich. Všetky verejné zrkadlá sú vlastne krivé, nie je v nich pravda.

Zrkadlá sa dajú energeticky čistiť Excaliburom, fialovým plameňom a vo fyzickej rovine čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú čpavok (tak to robili mágovia odnepamäti). Zrkadlá sa dajú naprogramovať aj tak, že ukazujú pravdu, alebo lepšiu verziu človeka. Toto využívali panovníci vytvorením zrkadlovej sály, napr. Louis XIV vo Versailles.